THÔNG TIN LÃNH SỰ

2022/12/5

◇ Thông báo quan trọng

2024/03/27 Thông báo về lệ phí lãnh sự năm 2024

Thủ tục Visa

 Kể từ ngày 01/06/2024, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng bắt đầu thực hiện cấp tất cả các loại Visa bao gồm cả Visa lưu trú ngắn hạn.

◇ Thủ tục chứng nhận giấy tờ

◇ Lệ phí lãnh sự

Nhấn vào đây để xem lệ phí
 

◇ Thông tin về Quầy Lãnh sự

Ngày làm việc Từ Thứ 2 đến Thứ 6 (Trừ ngày nghỉ của Tổng Lãnh sự quán, tham khảo tại đây)
Giờ làm việc Cửa sổ Lãnh sự Sáng: 8:30 – 12:00 Chiều: 1:30 – 4:45
Cửa sổ Visa Tiếp nhận hồ sơ Sáng: 8:30 – 11:30
Trả kết quả Chiều 1:30 – 4:45
 
 Khi đến làm th tc, quý khách vui lòng đem theo h chiếu hoc giy t tùy thân có nh đính kèm do cơ quan nhà nước cp.