Tổng Lãnh sự YAKABE Yoshinori

Thông tin

  • Điện thoại:+84-(0)236-3555-535
  • Địa chỉ:Tầng 4-5, Lô A17- 18-19, Đường 2/9, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
  • Địa chỉ Email:daihyou-danang@xu.mofa.go.jp
  • Liên hệ thông tin về lãnh sự, đăng ký lưu trú, hộ chiếu, chứng nhận, hộ tịch, quốc tịch, bầu cử tại hải ngoại
    ryoji-danang@xu.mofa.go.jp
  • Prime Minister of Japan and His Cabinet
  • The Ministry of Foreign Affairs of Japan
  • Japanese Territory
  • ORR(Overseas Residential Registration net)(Japanese version)