Tóm tắt Tiểu sử Tổng Lãnh sự YAKABE Yoshinori

2022/1/13
Tổng Lãnh sự YAKABE Yoshinori
Tổng Lãnh sự YAKABE quê tại tỉnh Fukuoka.
Tại Bộ Ngoại giao Nhật Bản tại Tokyo, ông đã đảm nhận công tác về hợp tác quốc tế của Ban Đông Nam Á và Tây Nam Á thuộc Cục Châu Á và Châu Đại Dương. Ngoài ra, tại nước ngoài, ông cũng đã kinh qua công tác tại Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán ở các nước như Myanmar, Fiji, Ấn Độ (TP. Chennai), Việt Nam (TP. HCM), Trinidad và Tobago. Từ tháng 01 năm 2020, ông đã nhậm chức Trưởng Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng. Và tháng 01 năm 2022, ông giữ chức vụ Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng.