Tóm tắt Tiểu sử Tổng Lãnh sự MORI Takero

2024/5/6
Tổng Lãnh sự MORI Takaro
Năm 1988, bắt đầu công việc tại Bộ Ngoại giao.
Làm việc tại Phái đoàn đại diện Nhật Bản tại Geneva; Khoa Hiệp định Quốc tế Cục Điều ước; Khoa Bắc Mỹ 1 Cục Bắc Mỹ; Đại sứ quán Nhật Bản tại Thái Lan; Đại sứ quán Nhật Bản tại Ai Cập; Khoa Hỗ trợ nhân đạo và khẩn cấp Cục Hợp tác Quốc tế; Khoa Báo chí văn phòng Bộ; Đại sứ quán Nhật Bản tại Hy Lạp; Phái đoàn Nhật Bản tại Liên hợp quốc.
Tháng 3 năm 2020, Trưởng phòng Kế hoạch hợp tác phát triển, Khoa Hợp tác phát triển, Cục Hợp tác Quốc tế.
Tháng 3 năm 2024, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng.