Các mẫu giấy tờ của hồ sơ cần nộp

2023/3/27

1. Dành cho trường hơp xin Visa mới

Những người xin Visa hãy click vào đường link dưới đây, download các mẫu cần thiết.

 
Người làm giấy tờ Mẫu Cách sử dụng
Người xin Visa  Tờ khai xin cấp Visa Có thể nhập trực tiếp vào file PDF.
Sau khi nhập xong hãy in ra.
Phía người mời  Giấy lý do mời
 Lịch trình
 Danh sách người được mời
 Giấy chứng nhận bảo lãnh
 Giấy giới thiệu khái quát công ty - tổ chức
  (chỉ dành cho cơ quan - tổ chức chưa đăng ký pháp nhân)

2. Dành cho trường hợp cần chuyển Visa

Những người đã có Visa nhiều lần v.v. nhưng do đổi hộ chiếu mới nên cần chuyển Visa, hãy click vào đường link dưới đây, download mẫu tờ khai.
 
Người làm giấy tờ Mẫu (PDF) Cách sử dụng
Người xin Visa Tờ khai xin chuyển Visa Hãy in file PDF sau đó điền đầy đủ các mục cần thiết trong tờ khai và nộp cho Tổng lãnh sự quán hoặc Đại lý ủy thác.