Tân Tổng Lãnh sự Nhật Bản Mori Takero đến Đà Nẵng nhận nhiệm kỳ công tác

2024/5/14