Tổng Lãnh sự YAKABE tham dự Lễ bế giảng chuỗi khóa học trong Dự án bồi dưỡng kiến thức dinh dưỡng và sức khỏe học đường do Trường Đại học tỉnh lập Nagasaki phối hợp UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức

2024/2/17

 Ngày 17 tháng 2, Tổng Lãnh sự YAKABE đã tham dự Lễ bế giảng chuỗi khóa học trong Dự án bồi dưỡng kiến thức dinh dưỡng và sức khỏe học đường do trường Đại học tỉnh lập Nagasaki phối hợp thành phố Đà Nẵng thực hiện. Buổi lễ được tổ chức tại một trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 
 Khóa học này được thực hiện từ năm 2023 dưới sự hợp tác giữa trường Đại học tỉnh lập Nagasaki và thành phố Đà Nẵng. Năm nay đã tổ chức 04 buổi giảng (02 lần theo hình thức trực tiếp, 02 lần theo hình thức trực tuyến), và có sự tham gia của 75 giáo viên của các trường ở các khu vực trong thành phố. Trong lần này, các kiến thức và kinh nghiệm của Nhật Bản về sức khỏe và dinh dưỡng học đường tiếp tục được đội ngũ giảng viên Khoa Dinh dưỡng và Sức khỏe của Trường Đại học tỉnh lập Nagasaki, Nhật Bản chia sẻ với các học viên của thành phố Đà Nẵng.  
 
 Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự YAKABE đánh giá cao dự án này của trường Đại học tỉnh lập Nagasaki đồng thời bày tỏ mong muốn các cơ quan, đơn vị xem xét, tiếp tục triển khai dự án trong thời gian tới.