Chương trình cầu nối Châu Á dành cho học sinh trung học phổ thông + (Plus) - “Kakehashi Project + (Plus)”

2023/7/10
 “Chương trình cầu nối Châu Á dành cho học sinh trung học phổ thông + (Plus)- Kakehashi Project + (Plus)” do Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học & Công nghệ Nhật Bản thực hiện. Đây là chương trình mời học sinh xuất sắc cấp trung học phổ thông đang học tiếng Nhật tại các nước, các khu vực của Châu Á và Nhóm G7 sang Nhật Bản học tập và giao lưu trong khoảng 04 tháng.
 
 Trong 05 năm qua (từ năm 2018 đến năm 2022), Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học & Công nghệ Nhật Bản đã mời được 974 học sinh xuất sắc cấp trung học phổ thông đang học tiếng Nhật tại các nước Châu Á sang Nhật tham gia chương trình này.
 
 Các bạn học sinh quan tâm chương trình này, vui lòng tham khảo điều kiện tuyển sinh (Hạn cuối đăng ký đến ngày 19 tháng 7) .
 https://afsthailand.org/programs/asia-kakehashi-2023/