Tổng Lãnh sự Mori chào xã giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương

2024/5/31
Ngày 31/05, Tổng Lãnh sự Mori chào xã giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác trên cương vị Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng.