Tổng Lãnh sự Mori chào xã giao Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản thành phố Đà Nẵng

2024/5/22
  


 Ngày 22/05, Tổng Lãnh sự Mori chào xã giao Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản thành phố Đà Nẵng nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác trên cương vị Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng. Tiếp đón có Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản thành phố Đà Nẵng Trần Văn Nam cùng các cán bộ khác.