Tổng Lãnh sự YAKABE tham dự hội thảo khoa học “Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản: Nhìn từ lịch sử, hướng về tương lai”

2023/7/6
   
 
 Ngày 1 tháng 7, Tổng Lãnh sự YAKABE đã tham dự hội thảo khoa học “Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản: Nhìn từ lịch sử, hướng về tương lai”. Đây là một trong những sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam của trường Đại học Đông Á, được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.  
 Hội thảo đã tập trung nhiều nhà nghiên cứu và chuyên gia phát biểu với đa dạng chủ đề như lịch sử, giao lưu văn hóa, đối ngoại, kinh tế, viện trở ODA, giáo dục, v.v…
 Trong bài phát biểu của mình Tổng Lãnh sự YAKABE đã chia sẻ, hy vọng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam, thông qua việc ghi chép thật chỉnh chu những sự kiện lịch sử hợp tác hữu nghị Nhật Việt đã bị lãng quên, đặc biệt lịch sử quan hệ hai nước thời cận đại, mối quan hệ Nhật Bản và Việt Nam sẽ phát triển lên một tầm cao hơn nữa trong thời gian tới.