Thông báo: Số điện thoại tổng đài của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng bị mất tín hiệu

2023/6/19
Hiện nay, do lỗi kỹ thuật, số điện thoại tổng đài của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng đang bị trục trặc. Dự kiến sẽ mất thời gian để sửa chữa.
Tổng Lãnh sự quán rất xin lỗi về sự bất tiện này.

Nếu có việc cần, xin vui lòng liên hệ qua Email dưới đây. 
○ Những vấn đề liên quan đến Lãnh sự như Đăng ký lưu trú, Hộ chiếu, Chứng nhận, Hộ tịch – Quốc tịch, Bầu cử tại nước ngoài, v.v..
 ryoji-danang@xu.mofa.go.jp
○ Những vấn đề khác
 daihyou-danang@xu.mofa.go.jp