Giải thưởng truyện tranh Manga Quốc tế Nhật Bản lần thứ 17 chính thức khởi động

2023/4/17
Giải thưởng truyện tranh Manga Quốc tế Nhật Bản lần thứ 17 bắt đầu mở cửa cho các tác phẩm dự thi từ ngày 14 tháng 4. Thời hạn ứng tuyển đến ngày 7 tháng 7. Mời các bạn hãy tích cực tham gia dự thi. Cách thức đăng ký dự thi xin vui lòng truy cập liên kết dưới đây.
 
https://www.manga-award.mofa.go.jp/en/application/17/index.html